Cos Store View my profile

Recommend

แจ้งสินค้าค่ะ

posted on 21 Sep 2011 13:39 by cosstore
กราบเรียนคุณลูกค้าที่เคารพทุกท่านทั้งปลีกและส่ง ตอนนี้ทางshippingของส้มได้แจ้งมาว่า
 
 
ส้มเองก็ติดอยู่ในกลุ่มนั้นเช่นกัน ซึ่งลูกค้าที่สั่งเป็นกิโล สามารถเช็คที่shipping ได้เองตามปกติ ส่วนลูกค้าท่านอื่นๆ ส้มรบกวน ตามรูปภาพที่capจาก เมลด้านบนค่ะ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะ